Surat Al-Zalzalah Kisah Hari Kiamat

Bagikan:

AshefaNews – Al-zalzalah adalah surat yang ke-99 dalam urutan mushaf Alquran. Surah Al-zalzalah terdiri dari 8 ayat. Surah Al-zalzalah adalah surah Madaniyah, isi dari surat Al-zalzalah adalah tentang hari kiamat (dahsyatnya) hari kiamat. Surat ini menerangkan tanda-tandanya bermula hari kiamat.

Nama Allah salah salah sendiri diambil dari kata Zalzalah artinya goncangan. Surat Al-zalzalah diturunkan di kota Mekah sebelum nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Mengutip dari buku Ashababun Nuzul, sebab turunnya Al Quran oleh Jalaluddin Asyathi, Ashababun Nuzul adalah pemikiran kaum muslimin yang menganggap bahwa perlakuan baik yang kecil tidak akan mendapatkan pahala. Lalu dosa kecil tidak akan mendapatkan ganjaran. Ashababun Nuzul tidak dapat diketahui oleh siapapun atau tidak diketahui semata-mata dengan akal, tidak lain mengetahui harus turunnya Alquran atau orang-orang yang memahami Ashababun Nuzul.

Surah dan ayat Al-zalzalah ini menceritakan tentang bumi yang berguncang amat hebat pada hari kiamat kelak hingga membuat manusia kebingungan. Bumi berputar dengan goncangan sangat dahsyat hingga bumi tersebut memuntahkan segala isi yang telah dikandungnya.

Kata lain dari Al-zalzalah adalah Yaumul Al-zalzalah. Yaumul Al-zalzalah merupakan satu nama dari hari akhir. Artinya hari keributan.

Hari kiamat disebut juga dengan hari Zalzalah dalil naqli berkaitan dengan Yaumul Zalzalah adalah surat Al-zalzalah hari yang merupakan berakhirnya kehidupan dunia.

Dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Azza Haili mengatakan Ashababun Nuzul surat Al-zalzalah, orang-orang kafir pada saat itu bertanya tentang hari kiamat dan hari perhitungan. Oleh sebab itu Allah menurunkan surah Al-zalzalah.

Keutamaan Surah Az-Zalzalah

Selain menceritakan atau menggambarkan hari kiamat, surat Al-zalzalah juga memiliki keutamaan. Surat ini memiliki banyak sekali keutamaan terutama menjadi bekal saat di akhirat nanti.

Berikut adalah beberapa keutamaan dalam surat Al-zalzalah:

1. Dekat Kepada Allah subhanahu Wa ta’ala.

Membaca dan mengamalkan surat Al-zalzalah akan membuat seseorang dekat kepada Allah subhanahu Wa ta’ala. senantiasa memiliki rasa takut dengan datangnya hari kiamat terutama takut kepada Allah subhanahu Wa ta’ala.

Selain itu, seseorang akan lebih bertakwa kepada Allah dan dipermudahkan segala urusannya kelak.

2. Pahala yang Luar Biasa.

Keutamaan dari surah Al-zalzalah yang kedua adalah mendapatkan pahala yang besar. Dengan membaca surah Al-zalzalah maka sama dengan membaca setengah dari Alquran. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Surat Al-Zalzalah itu sepadan dengan setengah Alquran, wal ‘adhiyat itu sepadan setengah Alq, surat Al Ikhlas itu sepadan sepertiga Alquran, dan surat Al Kafirun sepadan dengan seperempat Al Quran.”

3. Mendapatkan Surga.

Barang siapa yang suka membaca dan mengamalkan surat Al-zalzalah dan selalu mengingatnya niscaya Allah subhanahu Wa ta’ala akan menjanjikan surga untuk mereka.

Abi Abdullah berkata, “Janganlah kalian bosan membaca surat Al-Zalzalah, karena sesungguhnya barang siapa yang membacanya di dalam sholat sunahnya, maka Allah tidak akan menimpakan bencana (gempa bumi) selamanya dan ia tidak akan mati karenanya.

Tidak juga ia terkena petir dan beberapa malapetaka di dunia lainnya. Lalu ketika ia meninggal, maka diperintahkan menuju surga. Lalu Allah berfirman, ‘Wahai hamba-Ku, Aku memasukkanmu ke dalam surga-Ku, maka tinggallah di dalamnya selama kamu inginkan, tidak dilarang dan tidak pula ditolak.'” (Tsawabul A’mal: 112).

4. Mendapatkan Seluruh Pahala Alquran.

Hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam , “Barang siapa yang membaca surat Al Zalzalah sebanyak empat kali, maka ia seperti orang yang membaca Alquran seluruhnya.” (Uyunul Akhbar, Juz 2: 37).

Menerapkan Surah Az-Zalzalah dalam Kehidupan

Selain itu, seseorang muslim juga sangat perlu untuk menerapkan surah al-zalzalah dikehidupan sehari-hari.

1. Berbuat Baik Kepada Sesama.

Siapapun pasti bisa melakukan perbuatan baik kepada sesama. Bisa dengan saling menolong, saling membantu, dan saling menghargai. Menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda.

2. Taat Menjalankan Perintah Allah subhanahu Wa ta’ala.

Sebagai umat muslim wajib baginya untuk menjalankan perintah dari Allah subhanahu wa ta’ala. Perintah-perintah tersebut seperti melaksanakan salat, berzakat, puasa Ramadan, dan lain sebagainya. Tak lupa juga untuk umat muslim menjalankan sunah-sunahnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam seperti puasa Senin Kamis.

3 Menjauhi Larangan Allah subhanahu Wa ta’ala.

Allah subhanahu Wa ta’ala tidak menyukai orang-orang yang melakukan perbuatan zina. Baik itu meminum alkohol, berjudi, berbohong, mencuri, dan masih banyak lagi. Hendaklah kamu menjauhi larangan-larangan Allah dan mengerjakan perintah Allah subhanahu Wa ta’ala.

Artinya: “Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan (terjadinya hari itu) selain Allah.”(QS. An-Najm 53: Ayat 58).

Ayat di atas menyatakan bahwa terjadinya hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu Wa ta’ala.

Surat Al-zalzalah ini menceritakan tentang bumi yang tergoncang amat hebat pada hari kiamat kelak hingga membuat manusia kebingungan. Bumi berputar dengan goncangan sangat dahsyat hingga bumi tersebut memuntahkan segala isi yang telah dikandungnya.

Kata lain dari Al-zalzalah adalah Yaumul Al-zalzalah. Yaumul Al-zalzalah merupakan satu nama dari hari akhir. Artinya hari keributan.

Hari kiamat disebut juga dengan hari Zalzalah dalil naqli berkaitan dengan Yaumul Zalzalah adalah surat Al-zalzalah hari yang merupakan berakhirnya kehidupan dunia.

Dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Azza Haili mengatakan Ashababun Nuzul surat Al-zalzalah, orang-orang kafir pada saat itu bertanya tentang hari kiamat dan hari perhitungan. Oleh sebab itu Allah menurunkan surah Al-zalzalah.

Selain menceritakan atau menggambarkan hari kiamat, surat Al-zalzalah juga memiliki keutamaan. Surat ini memiliki banyak sekali keutamaan terutama menjadi bekal saat di akhirat nanti.

Keutamaaan surat Al-zalzalah

Berikut adalah beberapa keutamaan dalam surat Al-zalzalah:

Keutamaan Surat Al-Zalzalah: Pertama, Dekat Kepada Allah subhanahu Wa ta’ala.

Membaca dan mengamalkan surat Al-zalzalah akan membuat seseorang dekat kepada Allah subhanahu Wa ta’ala. senantiasa memiliki rasa takut dengan datangnya hari kiamat terutama takut kepada Allah subhanahu Wa ta’ala.

Selain itu, seseorang akan lebih bertakwa kepada Allah dan dipermudahkan segala urusannya kelak.

Keutamaan Surat Al-Zalzalah: Kedua, Pahala yang Luar Biasa.

Keutamaan dari surah Al-zalzalah yang kedua adalah mendapatkan pahala yang besar. Dengan membaca surah Al-zalzalah maka sama dengan membaca setengah dari Alquran. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Surat Al-Zalzalah itu sepadan dengan setengah Alquran, wal ‘adhiyat itu sepadan setengah Alq, surat Al Ikhlas itu sepadan sepertiga Alquran, dan surat Al Kafirun sepadan dengan seperempat Alquran.”

Keutamaan Surat Al-Zalzalah: Ketiga, Mendapatkan Surga.

Barang siapa yang suka membaca dan mengamalkan surat Al-zalzalah dan selalu mengingatnya niscaya Allah subhanahu Wa ta’ala akan menjanjikan surga untuk mereka.

Abi Abdullah berkata, “Janganlah kalian bosan membaca surat Al-Zalzalah, karena sesungguhnya barang siapa yang membacanya di dalam sholat sunahnya, maka Allah tidak akan menimpakan bencana (gempa bumi) selamanya dan ia tidak akan mati karenanya.

Tidak juga ia terkena petir dan beberapa malapetaka di dunia lainnya. Lalu ketika ia meninggal, maka diperintahkan menuju surga. Lalu Allah berfirman, ‘Wahai hamba-Ku, Aku memasukkanmu ke dalam surga-Ku, maka tinggallah di dalamnya selama kamu inginkan, tidak dilarang dan tidak pula ditolak.'” (Tsawabul A’mal: 112).

Keutamaan Surat Al-Zalzalah: Keempat, Mendapatkan Seluruh Pahala Alquran.

Hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, “Barang siapa yang membaca surat Al Zalzalah sebanyak empat kali, maka ia seperti orang yang membaca Alquran seluruhnya.” (Uyunul Akhbar, Juz 2: 37).

Selain itu, seseorang muslim juga sangat perlu untuk menerapkan surah al-zalzalah dikehidupan sehari-hari.

1. Berbuat Baik Kepada Sesama.

Siapapun pasti bisa melakukan perbuatan baik kepada sesama. Bisa dengan saling menolong, saling membantu, dan saling menghargai. Menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda.

2. Taat Menjalankan Perintah Allah subhanahu Wa ta’ala.

Sebagai umat muslim wajib baginya untuk menjalankan perintah dari Allah subhanahu wa ta’ala. Perintah-perintah tersebut seperti melaksanakan salat, berzakat, puasa Ramadan, dan lain sebagainya. Tak lupa juga untuk umat muslim menjalankan sunah-sunahnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam seperti puasa Senin Kamis.

3 Menjauhi Larangan Allah subhanahu Wa ta’ala.

Allah subhanahu Wa ta’ala tidak menyukai orang-orang yang melakukan perbuatan zina. Baik itu meminum alkohol, berjudi, berbohong, mencuri, dan masih banyak lagi. Hendaklah kamu menjauhi larangan-larangan Allah dan mengerjakan perintah Allah subhanahu Wa ta’ala.

(GE – DIN)

Scroll to Top